VITEL - 17. delavnica o telekomunikacijah - TELEFONIJA IP (VoIP)
16.05. - 17.05.2005
 

   
Informacije  
 

Potek delavnice

Delavnica bo potekala v obliki vabljenih predavanj, ki so jih pripravili strokovni sodelavci upravljalcev omrežij, ponudnikov storitev, proizvajalcev in dobaviteljev telekomunikacijske opreme, izobraževalnih, raziskovalnih, regulativnih in drugih organizacij.
Po predavanjih pričakujemo živahne razprave, ki bodo lahko razjasnile marsikatero nejasnost. Predavanja bomo obogatili z razstavo plakatov, na katerih bodo predstavljene konkretne rešitve s tega področja. Predavanja in prispevki bodo objavljeni v zborniku, ki ga bodo prejeli udeleženci delavnice.
Delavnico bomo sklenili z okroglo mizo, na kateri bodo sodelovali vodilni delavci organizacij s tega področja.


Informacije za avtorje

Za avtorje prispevkov smo pripravili paket (17delavnica_predloge.zip), ki vsebuje predloge za pripravo članka v programu MS Word in v orodju Latex. Paket vsebuje pet datotek. Datoteka vitel.dot je predloga za pisanje prispevka v MS Word-u. Primer prispevka je shranjen v datoteki vitel.doc. V datoteki vitel.cls je shranjen stil za pripravo prispevka v Latex-u, medtem ko je primer uporabe stila vitel.cls shranjen v datoteki vitel.tex.

Zadnji rok za oddajo prispevka je 25. april 2005.


Prijava

Na delavnico se lahko prijavite elektronsko ali pisno . Izpolnjeno prijavnico pošljite na Elektrotehniško zvezo Slovenije.


Kotizacija

Kotizacija v višini 57.000,00 SIT (DDV je vključen) zajema udeležbo na delavnici, zbornik predavanj ter gostinske storitve za dva dni (brez nočitev).
Kotizacijo nakažite na TRR Elektrotehniške zveze Slovenije pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana št. 02010-0011333543
Davčna številka EZS je 89214218.


Registracija in gradiva za udeležence

Registracija udeležencev bo v avli hotela Kokra na Brdu pri Kranju od ponedeljka, 16. maja 2005, od 8. ure naprej in ves čas delavnice. Tu bodo udeleženci prejeli tudi gradiva za delavnico.


Prenočišče

Hotelske storitve za udeležence delavnice so zagotovljene v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Če želite prenočiti v hotelu Kokra, prosimo, da to označite na prijavnici za udeležbo.


Tehnične informacije

Na delavnici bosta za predstavitve na voljo projektor in računalnik z nameščenim programskim paketom Office 2003 (podpira tudi dokumente prejšnjih verzij). Predstavitve lahko prinesete na disketi, CD-ROM-u ali USB disku.


Razstava plakatov

Delavnico, ki bo potekala v obliki vabljenih predavanj, bomo obogatili z razstavo plakatov. Plakati naj vsebujejo predstavitev konkretnih rešitev s področja telefonije IP.
Plakat naj bo velikosti B1 (širina = 70.7 cm, višina = 100 cm). Grafično podobo plakata ne predpisujemo in je prepuščena avtorju izdelka.
Od avtorja plakata se pričakuje plačilo kotizacije za udeležbo na 17. delavnici VITEL. Prijavo lahko izvedete po elektronski pošti na vitel@guest.arnes.si. Ob prijavi vas prosimo, da nam sporočite naslov plakata in kratko vsebino (300 znakov).


Organizacijski odbor

A. Hudobivnik, J. Bešter, I. Humar, A. Kos, P. Meše, B. Vlaovič, A. Umek, M. Zupančič


Programski odbor delavnice

A. Hudobivnik, A. Andoljšek, J. Bešter, M. Blokar, M. Bonač, M. Bradeško, Z. Brezočnik ,V. Doberlet, T. Erjavec, R. Faleskini, B. Horvat, I. Humar, M. Jagodič, G. Kandus, Anton Kos, I. Kranjčevič, M. Krišelj, S. Leonardis, P. Meše, L. Pipan, T. Remžgar, A. Robnik, N. Simič, M. Štular, M. Šubic, S. Tomažič, A. Umek, B. Vlaovič, M. ZupančičDodatne informacije
Elektrotehniška zveza Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 511 30 00
E-pošta: vitel@guest.arnes.si


 
Išči po spletišču: