VITEL - 27. delavnica o telekomunikacijah - TELEKOMUNIKACIJE IN ZASEBNOST
14.06. - 15.06.2012
 

   
Uvod  
 

VABILO K UDELEŽBI

VITEL


Sedemindvajseta delavnica o telekomunikacijah

TELEKOMUNIKACIJE IN ZASEBNOST

Brdo pri Kranju, 14. in 15. junij 2012

Tema delavnice

Evropska komisija bo v začetku leta 2012 predlagala precejšnje spremembe v šestnajst let stari direktivi o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Predvideva se, da bo varstvo osebnih podatkov urejeno z regulativo, kar pomeni, da bo veljala neposredno in takoj. Nova zakonodaja bo bolje ščitila zasebnost državljanov, ki dostikrat niti ne vedo, kje vse se širijo njihovi osebni podatki in kakšne posledice bo to lahko imelo za njihovo življenje kasneje.

Osebni podatki se zbirajo na različnih področjih pri raznorodnih organizacijah in za različne namene. Katera so ta področja in kakšne izzive v zvezi z zasebnostjo naslavljajo?

Nadzorovanje zaposlenih na delovnem mestu: videonadzor, nadzor telefona in elektronske pošte, nadzor nad tem, katere spletne strani je zaposleni obiskal, nadzor nad gibanjem zaposlenih v firmi in nadzor nad lokacijo službenih avtomobilov.

Varovanje zasebnosti v storitvah oblaka: te postajajo stroškovno vedno bolj zanimive, a pogodbena zagotovila za varovanje zasebnosti, ki jih trenutno nudijo glavni ponudniki, so nejasna in nezadovoljiva.

Zbiranje podatkov o posameznih ljudeh: v zvezi s podatki o plačevanju s kreditnimi karticami, podatki o nakupih v trgovinah, podatki o vožnjah z avtom po avtocestah, podatki o tem, kaj se išče in gleda na internetu itd.

Neželena pošta (spam): zmanjšuje uporabnost elektronske pošte in povzroča stroške prejemnikom.

Obvezna hramba prometnih podatkov za telefonske in internetne komunikacije: Evropska direktiva o tem omogoča »hrambo podatkov na zalogo«, podatki se hranijo brez vnaprejšnje sodne presoje.

E-trgovina: ponudniki zbirajo informacije o obnašanju potrošnikov. Mnogi jih preprodajajo. Ob tem se veča tudi nevarnost za krajo identitet.

Pametna električna omrežja (smart grid): zbiranje podatkov o uporabnikovih potrebah in navadah lahko zniža porabo energije, istočasno pa gre za informacije o obnašanju uporabnikov.

Nadzor nad gibanjem uporabnika: lahko izvajajo ponudniki mobilne telefonije za uporabnike, ki imajo prižgan mobilnik ali napravo za satelitsko cestninjenje.

Zaščita avtorskih pravic: pojavljajo se ideje o upravljanju dostopa do digitalnih vsebin, ki temelji na informacijah o bralnih, poslušalnih in gledalnih navadah posameznikov, kar pa je v konfliktu z zaščito zasebnosti.

Blokada dostopa: na internetu se pojavljajo vsebine, ki so v neki državi nezakonite. Ker država ne more odstraniti vir teh vsebin, poskuša zahtevati od ponudnikov internetnega dostopa blokado dostopa, kar pa predstavlja grožnjo prostemu pretoku informacij, ki je osnova za uspeh medija.

Kje je pravo ravnotežje med ustrezno mero zaščite zasebnosti in drugimi legitimnimi cilji v družbi, kot so varstvo intelektualne lastnine, zaščita pred terorizmom, brezplačnostjo in priročnostjo mnogih novih storitev? Kako združiti željo ljudi, da komunicirajo, da imajo množico prijateljev na družabnih omrežjih in si z njimi delijo svojo zasebnost ter dejstvo, da bo možnost, da dobijo enkrat kasneje kredit, zavarovanje ali zaposlitev, odvisna od njihovega, na družabnih omrežjih in iskalnikih ustvarjenega profila.

Na delavnici bomo obravnavali naslednje teme:
  • sistemi za avtentikacijo in avtorizacijo,
  • računalništvo v oblaku in varstvo osebnih podatkov,
  • nezaželena elektronska pošta,
  • zadrževanje podatkov (Data Retention),
  • zahteve za blokado internetnega dostopa do spletnih igralnic v tujini,
  • zahteve za blokado internetnega dostopa do avtorsko zaščitenih vsebin,
  • ali so zahteve za blokado intenetnega dostopa tehnično učinkovite,
  • elektronska pošta na delovnem mestu in zasebnost,
  • kdaj je dopusten videonadzor zaposlenih.

Najbolj aktualne teme bomo, kot običajno, obravnavali tudi na okrogli mizi, ki bo gostila eminentne strokovnjake iz obravnavanega področja .

 
Išči po spletišču: